Yargıtay’dan emsal karar: Kredi borçlarını erken kapatanlar için istihbarat ücreti iadesi

İHA

Yargıtay, kredi borçlarını erken kapatanları ilgilendiren emsal bir karara imza attı.

Kredi verirken alınmayan istihbarat ücretinin, tüketici lehine bir kararla krediyi erken kapatırken de alınmasına ve istihbarat ücretine uygulanarak tahsil edilen BSMV ücretine de karşı çıkıldı.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, “Kredi kullanım esnasında alınmayan istihbarat ücretinin erken ödeme nedeniyle alınması da mümkün değildir.” dedi.

İçtihat Bülteni Uygulaması’ndan edinilen bilgiye göre, Sakarya’da davacı bir özel okulun vekili, çekilip erken kapanan 3 ayrı kredi ile ilgili banka tarafından tahsil edilen ücretlere ilişkin sözleşme hükümlerinin genel işlem şartı niteliğinde olduğunu beyan etti.

İstihbarat ve erken kapama ücreti kararı

Özel okulun vekili, kredi sözleşmelerine bağlı olarak istihbarat ve erken kapama ücreti adı altında tahsil edilen tutarlardan fazlaya dair hakkı saklı kalmak kaydıyla, şimdilik 1.000,00 TL’lik kısmının ödeme tarihinden itibaren işleyecek ticari temerrüt faizi ile birlikte davalı bankadan alınarak davacıya verilmesine karar verilmesini talep ve dava etti.

Banka, davanın reddini istedi

Davalı banka vekili, davanın reddini talep etti.

İlk Derece Mahkemesi, davanın kısmen kabulüne karar vererek fazlaya ilişkin talebin reddine karar verdi.

İstinafa gidildi

İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı süresi içinde taraf vekilleri istinaf başvurusunda bulundu.

İstinaf başvurusu reddedildi

Bölge Adliye Mahkemesi, tarafların istinaf başvurularının esastan reddine karar verdi.

Temyiz talebi geldi

Bölge Adliye Mahkemesi’nin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde taraf vekilleri temyiz talebinde bulundu.

Yargıtay’ın kararı emsal niteliği taşıyor

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi şu kararı verdi:

Kredi kullanım esnasında alınmayan istihbarat ücretinin erken ödeme nedeniyle alınması da mümkün değildir. Davacıya 18.08.2016, 25.05.2017, 12.06.2017 tarihlerinde kredi kullandırılmış bu esnada istihbarat ücreti alınmamıştır.

“TCMB, bankalar tarafından tahsil edilen istihbarat ücreti uygulamasına son verdi”

Daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından 10.02.2020 tarih, 2020/4 sayılı tebliğ ile getirilen düzenleme neticesinde Bankalar tarafından tahsil edilen istihbarat ücreti uygulamasına son verilmiştir.

“İstihbarat ücretinin erken ödeme nedeniyle alınması da mümkün değil”

Kredi kullanım esnasında alınmayan istihbarat ücretinin erken ödeme nedeniyle alınması da mümkün değildir. İstihbarat ücreti davacıdan alınamayacağına göre, istihbarat ücretine uygulanarak tahsil edilen BSMV ücretinin de alınmaması gerekir.

Bu nedenle, istihbarat ücretine uygulanan BSMV’nin de davacıya iadesi gerekirken BSMV hariç istihbarat ücretinin iadesine karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir